Nasza Oferta

Nadzorowanie inwestycji jako inspektor
lub kierownik robót instalacyjnych

Prowadzimy kontrolę prac budowlanych,dzięki czemu inwestor ma pewność, że obiekt powstaje zgodnie z dokumentacją projektową oraz
z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolujemy jakość stosowanych przez wykonawcę materiałów i na bieżąco informujemy inwestora
o postępie w realizacji budynku.

Wykonywanie rysunków w programie Bricscad

Wykonujemy rysunki w programie Bricscad. Wprowadzamy na zmiany
w gotowych projektach budowlanych. Przerysowujemy rysunki
z formatu papierowego na format elektroniczny.

Sporządzanie opinii technicznych, wycen do pozwów sądowych

W ofercie naszej firmy znajduje się sporządzanie opinii technicznych.
Są one wydawane na podstawie oględzin obiektu budowlanego,
jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.
W przypadku zaistniałego sporu sądowego opinie techniczne mogą być załącznikiem do pozwów.

Wykonywanie dokumentacji powykonawczych, przedmiarów
i kosztorysów prac

Na zlecenie Inwestora przygotujemy fachowo kosztorysy, przedmiary prac oraz dokumentacje powykonawcze.

Przeglądy budowlane

Oferujemy wykonanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich w zakresie konstrukcyjno- instalacyjnym. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do badania instalacji gazowych i wentylacyjnych.